Kalite Sistem

Müşteri taleplerinin karşılanmasında, etkin bilgi iletişiminin sağlanması ve kaynakların planlı kullanımıyla, ilk seferinde “İŞİ DOĞRU TESPİT ETMEK” ve “işi doğru yapmak” hedefimizdir.,

Bu felsefeden yola çıkılarak hammadde girişi, proses kontrol ve sevkiyat aşamalarında gerekli olan kontroller disiplin ve özenle yapılarak müşteri beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması hedeflenir. Bunu yaparken kullanılan tüm ölçüm ve test cihazlarının periyodik kalibrasyonları titizlikle takipedilmektedir. 

Bu hedefe ulaşırken temel ilkelerimiz; 

  • Faaliyet alanındaki güncel standartlara ve müşteri şartlarına uymak,
  • İşi ilk seferinde doğru tespit etmek ve doğru yapmak,
  • Takım çalışması,
  • Müşteri, Tedarikçi ve AKÇELİK’in bir ailenin üyeleri olduğu bilinciyle müşteri memnuniyetini ve tedarikçilerle işbirliğimizi arttırmak,
  • Sürekli eğitim ile çalışan yetkinliğini arttırarak proses değişkenliklerimizi kontrol altına almak ve buna bağlı olarak ürün ve hizmet kalitemizi en üst düzeye taşımak,
  • İç ve dış süreçlerimizi, istenen sürede ve maliyette gerçekleştirmek için kaynaklarımızı planlı kullanmak ve istatistiksel teknikler yardımıyla etkinleştirmek,
  • Oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek

Akçelik yönetimi ve çalışanları olarak kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirileceğini ve etkinliğinin sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederiz.