Kalite Geliştirme

Akçelik Kalite Geliştirme departmanı ISO 9001:2008 Kalite Sistem çalışmaları gereği sistemin denetlenmesinden sorumludur.

Kalite Geliştirme departmanı İç tetkik çalışmalarını programlar, yürütür ve buna bağlı olarak iç tetkik raporlarını, düzeltici ve önleyici faaliyet raporlarını hazırlar ve sonuçlandırır.

Dış tetkik için gerekli hazırlıklar yapılır, dış değerlendirici kuruma gerekli destek sağlanır ve Dış tetkik raporu doğrultusunda kurumda gerekli düzenlemeler yapılır.

ISO9001:2008 kapsamındaki belgelendirme çalışmalarını yürütmekte ve belgenin devamlılığını sağlamak adına uygulamalarda bulunmaktadır.

 Bu doğrultuda ISO-900:2008 Kalite Yönetim Sistemi´nin dokümantasyonunu takip ederek gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

  • Kalite El Kitabı
  • Organizasyon Şeması
  • Prosedür
  • Talimat
  • Görev Tanımları
  • İş Akış Şemaları
  • Listeler
  • Formlar

Etkin bir kalite sistemi oluşturmak için Uygulamada yetersiz kalan faaliyetlere yönelik, revizyon ihtiyaçları belirlenir ve revizyon çalışmaları yapılır.

Uygun olmayan ürün hizmet formları ile düzeltici ve önleyici faaliyetler açılır, takip edilir ve analizini yapılarak yönetime sunulur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini almak için belgelendirme çalışmalarının yürütür ve firmanın uygulamaya yönelik faaliyetlerinin bu sisteme uygun hale getirilmesi için, çevre danışmanı ile birlikte çalışmaları yürütür.

 

Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için süreç verilerinin, istatistikî değerlendirmeler bu departman tarafından sağlanır ve yönetilir.

Süreçlere ilişkin planlanan hedefler Kalite Geliştirme departmanı tarafından

takip edilmekte ve sağlanmaktadır.

 

 Akçelik Kalite Yönetim Sistemi içerisinde ilgili departmanlar arasında etkin bilgi akışının sağlanması için bilgi işlem departmanından destek almaktadır.

Yönetimin gözden geçirme toplantısını düzenler ve raporlar.

 

Müşteri beklentilerini tespit etmek amacıyla her yıl Müşteri memnuniyet anket çalışmaları yapılır ve beklentilerin karşılanma düzeyini en üst seviyeye çıkarmak için Ticari işler grup yöneticiliği ile gerekli çalışmalar yürütülür