Çatlak Kontrol

Çelik üretim prosesi kaynaklı, parlak çelik üretimi sonrasında giderilemeyen yüzey kusurlarının tespitiyle parlak çelik üretim yöntemlerinden biri olan soğuk çekme işleminin ardından oluşabilecek gerilim çatlaklarının tespiti TS EN 10277-1 standardı çizelge-1 yüzey kalite sınıflarında belirtilen şartlar dikkate alınarak Akçelik tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

 

Yüzey kalite sınıfları

 

Sınıf
Durum 1 2 3 4
Müsaade edilen kusur d≤15 mm için en büyük 0,3 mm 15 < d ≤ 100 mm için en büyük 0,02d d≤15 mm için en fazla 0,3 mm; 15 < d ≤ 75 mm için en büyük 0,02d; d≥75 mm için en büyük 1,5 mm d≤20 mm için en fazla 0,2 mm; 20<d≤75 mm için en fazla 0,01d; d>75 mm için en fazla 0,75 mm Teknik olarak imalatta çatlak içermeyen
Teslimatta belirtilen kusur seviyesini aşan azami % ağırlık %4 %1 %1 %0,2
Mamul formu 2)
Yuvarlak + + + +
Kare + + (d≤20 mm için)4)
Altıgen + + (d≤50 mm için)4)
Yassı +3)
<!- 1)d=çubuğun anma çapı, kare ve altıgenler için karşılıklı iki düz yüzey arası mesafe.

<!- 2)(+) bu sınıfların mevcut olduğunu belirtir, (-) bu sınıfların mevcut olmadığını belirtir.

<!- 3)Söz konusu profille ilgili en büyük kusur derinliği (genişlik veya kalınlık.)

<!–4)Belirtildiği şekilde d>20 mm veya d>50 mm için girdap akım cihazı ile çatlak tespiti mümkün değildir.

           

 

Çatlak Kontrol Makinası

Üretici : CMS

Çalışma aralığı: 6mm – 80mm (yuvarlak),

7mm – 60 mm(altıköşe)

Max- Min Ürün Boyu: 2500mm – 7000mm

Üretim Standardı: EN 10277 Sınıf 1-2-3

Diğer Özellikler: Malzeme karışıklık kontrolü, Uzunlamasına, Enlemesine ve Noktasal Çatlak Kontrolü