Sizi işinizde farklı kılan, felsefenizdir.

Demir çelik sektöründe Endüstri 4.0’ın yeri; çeliğin tam otonom şekilde üretimi, işlenmesi ve tedariği anlamına gelir. Bu şekilde insanlar, ürünler ve üretim tesisleri Nesnelerin İnterneti (loT) aracılığıyla tamamen birbirine bağlanabilmektedir.

Sizi işinizde farklı kılan, felsefenizdir.

Demir çelik sektöründe Endüstri 4.0’ın yeri; çeliğin tam otonom şekilde üretimi, işlenmesi ve tedariği anlamına gelir. Bu şekilde insanlar, ürünler ve üretim tesisleri Nesnelerin İnterneti (loT) aracılığıyla tamamen birbirine bağlanabilmektedir.

Günümüzde 4. Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı teknolojik gelişmeler, şirketlerin her türlü sahadan farklı yollarla daha fazla veri toplamasını mümkün kılıp bu verileri işleyerek şirketlerin gelecekteki stratejilerini, iş modellerini ve dolayısıyla yatırımlarını yönlendirmeye imkan tanımaktadır.

AKTEQA, Endüstri 4.0 dünyasındaki yeni nesil çelik üretimi ve tedariği felsefemiz olup, temelde üretimlerimizin ve faaliyetlerimizin Teknoloji, Çevre, Kalite ve Otomasyon unsurlarıyla birarada ele alındığı eylemlerin bütünüdür.

AKTEQA felsefemiz yeni nesil veri toplama ve işleme kabiliyetlerimiz ile parlak çelik fabrikalarımızı ve dağıtım merkezlerimizi bu yeni teknolojik dönüşümle uyarlayarak, elde edilen verilerin tam anlamıyla kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Bu sayede, faaliyetlerimizin içinde daha fazla yer alan Otomasyon ile önemli ölçüde maliyet avantajı, çevresel duyarlılık ve aynı zamanda en üst düzeyde kaliteyi sadece ürünlerimize değil, aynı zamanda işimize de sürdürülebilir şekilde sağlamaktadır.

Felsefemize göz atın

AKTEQA