Çevre

Çevresel duyarlılığa her açıdan önem veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeler ve çevresel odaklı yaptığımız önemli yatırımlar, sürdürülebilir bir gelecek için bizlere rehberlik ediyor.

Hurda ve Atık Yönetimi

Tüm hurdalarımızı ve atıklarımızı türlerine göre sınıflandırılarak ayrıştırılıp akredite atık sahalarında bertaraf etmekteyiz.

Aydınlatma

Tesislerimizdeki tüm iç ve dış aydınlatma sistemleri, elektrik enerjisi tüketimimizi önemli ölçüde azaltmamızı sağlayan LED aydıntılamalar ile donatılmıştır.

Toz Toplama

Tüm parlak çelik fabrikalarımız AB standartlarına uygun toz toplama ve filtreleme tesisleri ile donatılmış olup kapalı üretim alanlarımızdaki havanın kalitesini düzenli olarak kontrol ve takip etmekteyiz.

Atık Su ve Yağın İşlenmesi

Su en değerli kaynağımızdır. Üretim faaliyetlerimizde ihtiyacımız olan temiz su kullanımımızı, sahip olduğumuz arıtma ve işleme kabiliyetlerimiz ile her zaman kontrol etmekteyiz. Tükettiğimiz tüm madeni sanayi yağlarını üretim süreçlerimizin farklı aşamalarında ayırarak madeni yağ kullanımımızı asgari seviyede tutmaktayız. Bu sayede gereksiz israfın önüne geçerek çevreye olan sorumluluğumuzu da devam ettirmekteyiz.

Çevremize gösterdiğimiz hassasiyet ve sürdürülebilir çevre politikalarımız AKTEQA felsefemizin en önemli temellerinden biridir.