Çevre Politikamız & Sürdürebilirlik

Ürünlerimiz, doğayı koruma bilinciyle üretilerek sürdürülebilir çevre bilinci sağlanmıştır. Yasal gereklilikler ve EN 14001 standartları proses haline getirilmiştir. Hurda ve atık yönetimi, toz toplama, atık su ve atık yağ işleme ile enerji tasarrufu çevreyle ilgili ana konu başlıklarımızı oluşturmaktadır.

yaprakcelik

Çevremize gösterdiğimiz hassasiyet ve sürdürülebilir çevre politikalarımız AKTEQA felsefemizin en önemli temellerinden biridir.